Klimatfärdplan för att minska utsläpp av växthusgaser

07 april, 2014
Allmänt -  Klimatfärdplan för att minska utsläpp av växthusgaser - ctl00_cph1_imgMain

Vid regeringssammanträde togs beslut om Klimatfärdplan 2050, en strategi för hur visionen att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser ska uppnås.

Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 2 november 2015.

Ta del av reportaget.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?