Förnybar energi ökar inom transportsektorn

18 augusti, 2014
Allmänt -  Förnybar energi ökar inom transportsektorn - ctl00_cph1_imgMain

Under de kommande åren ökar den förnybara energin inom transportsektorn för att uppgå till knappt 20 procent år 2016.

Andelen förnybara drivmedel bedöms fortsätta öka. Mellan åren 2013 och 2016 ökar andelen från 15 till 20 procent av de totala drivmedlen inom transportsektorn enligt prognosen.

– Vår bedömning är att det sker en fortsatt ökad inblandning av förnybara drivmedel, framförallt HVO, fram till 2016. Trenden med ökad inblandning fortsätter tack vare att skattebefrielsen på låginblandad HVO kvarstår nu när lagen om kvotplikt inte införs i svensk lagstiftning säger Åsa Tynell på Energimyndigheten.

Ta del av hela reportaget.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?