Energichefer vill se återuppbyggd energipolitik

13 september, 2013
Allmänt -  Energichefer vill se återuppbyggd energipolitik - ctl00_cph1_imgMain

Cheferna för nio ledande europeiska energiföretag föreslår konkreta åtgärder för att återuppbygga Europas energipolitik. Företrädarna för energibolagen menar att i själva verket har de ansträngningar som gjorts av energibolagen att locka nödvändiga investerare från den privata sektorn hämmats av osäkerheten vad gäller avkastningen på investeringar.

Bolagen anser att detta delvis beror på avsaknaden av ett tydligt, överskådligt och objektivt ramverk för energipolitiken baserat på en stabil och förutsägbar lagstiftning. Som följd av detta kan den europeiska industrin varken nå sin fulla potential som en källa till tillväxt och sysselsättning eller spela en viktig roll för att etablera en dialog med producentländerna. Energileveranssäkerheten garanteras inte längre, koldioxidutsläppen ökar för närvarande, investeringar inom sektorn sker inte och energiräkningarna ökar kraftigt.

Läs hela artikeln.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?