Elnät * fiber * värme

Webb - Dala Energi - Fibernät, Elnät och Fjärrvärme - ctl00_cph1_Slideshow_ctl03_Slideimg
Webb - Dala Energi - Fibernät, Elnät och Fjärrvärme - ctl00_cph1_Nyheter_pg2424_imgPuff

Vi söker en anslutningsingenjör

Som Anslutningsingenjör ansvarar du för anslutningsärenden genom hela processen från kundförfrågan, beredning av jobb och arbetsorder till vår entreprenadavdelning. 

Läs mer...
Webb - Dala Energi - Fibernät, Elnät och Fjärrvärme - ctl00_cph1_Nyheter_pg2416_imgPuff

Dala Energi Delårsrapport Q2 2017

För perioden 2017-01-01 – 2017-06-30

Läs mer...
Webb - Dala Energi - Fibernät, Elnät och Fjärrvärme - ctl00_cph1_Nyheter_pg2414_imgPuff

Nu är nya numret av Synergi här

Under vecka 38 delades nya numret av Synergi ut. Vi hoppas du har fått det.  

Läs mer...
Webb - Dala Energi - Fibernät, Elnät och Fjärrvärme - ctl00_cph1_Nyheter_pg2447_imgPuff

Visste du att vi har ett utökat samarbete med Dalakraft? Det finns att läsa om i nya numret av Synergi.

Med generösare öppettider ökade även antalet samtal - och nöjda kunder - direkt.

Läs mer...
Mina sidor

Som kund till Dala Energi har du automatiskt tillgång till Mina sidor - dina egna, personliga sidor på vår webbplats.

» Logga in på Mina sidor

Kundkontakt

Telefon: 0247 - 738 20
E-post: info@dalaenergi.se

Telefontider: Mån-Fre kl. 08:00-21.00
Lör-Sön kl 10.00-14.00Vid felanmälan och strömavbrott, ring 0247-738 99

Har du frågor om ledningsanvisning för elnät, fibernät och fjärrvärme? Läs mer här.
Sagt om oss

"Generationsskiftet vi befinner oss i tvingar oss till smarta lösningar och utveckling i hela organisationen där våra medarbetare har goda möjligheter att vara med och påverka och medverka för att möta morgondagens utmaningar. Är du intresserad av att jobba hos oss, hör av dig".

 

Fibernät

Dala Energi Fibernät bygger bredbandsnät med överlägsen kapacitet där du själv bestämmer vem som ska leverera internet, TV, telefoni och andra bredbandstjänster hem till dig. Tjänsterna och leverantörerna är många, priserna låga och valfriheten stor.


Värme

Dala Energi Värme levererar fjärrvärme till industrifastigheter, flerfamiljshus, förvaltningslokaler, skolor och småhus i Leksand och Insjön. Produktionen av fjärrvärme sker till 98% med biobränsle från Dalarnas skogar.  Ett bekvämt och tryggt energival som leder till ett mer energieffektivt samhälle.   


Elnät

Dala Energi Elnät är ditt lokala elnätsbolag. Vi producerar, utnyttjar och tillhandahåller elenergi i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säters kommun. Verksamheten består av distribution och mätning av elenergikraft. Vi producerar också elkraft i 7 mindre vattenkraftverk. 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?